(PDF) Tobacco reduction on Facebook among 14–year-olds | Dávid Pócs - ezpontaz.hu

Öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról

Az az igazság, hogy amikor leszoknak a dohányzásról, meghíznak

Ezért a 14—35 év kö- zötti dohányzók leszokásának támogatása kulcsfontosságú a dohányzás hazai prevalenciájának csökkentésében. Eb- ben a korosztályban az egyik legnépszerűbb internetes felület a Facebook, mely alkalmas lehet korcsoport-specifikus leszokási támogatásra.

Célkitűzés: Kutatásunk arra törekszik, hogy feltárja egy leszokást segítő Facebook-oldal követésének hatásait a 14—35 éves korosztály dohányzási szokásaira és attitűdjére. Módszer: A szerzők által több mint egy éve működtett Facebook-oldal követője körében online felmérést vé- geztünk. A demográfiai adatok mellett felmértük a válaszadók dohányzási szokásait, a Facebook-oldal használatának gyakoriságát és időtartamát, illetve a leszokással kapcsolatos ismeretek, dohányzási szokások és attitűdök változását.

Következtetés: A vizsgált Facebook-oldal pozitív irányban befolyásolta a 14—35 éves korosztály leszokási ismereteit, dohányzási szokásait és attitűdjeit.

Hogyan lehet leszokni a dohányzásról, ha tetszik

A Facebook-oldal tartalmai szabadon felhasználhatók a 14—35 éves páciensek le- szokásának támogatásában, valamint a Facebook-oldal követése javasolható dohányzó és nem dohányzó fiataloknak egyaránt. Orv Hetil.

Kulcsszavak: dohányzás, leszokás, fiatal felnőtt, közösségi média, Facebook Tobacco reduction on Facebook among 14—year-olds Introduction: The possibility of successful smoking cessation is increased by early initiation.

Therefore, promoting smoking cessation at early age especially among 14—year-olds has a key role in reducing tobacco use prevalence. Facebook is one of the most popular websites among adolescents and young adults which can be used for age-specif- ic smoking cessation support.

öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról dohányzás és hátfájás

Aim: Our research seeks to reveal the effects of a Facebook page on smoking habits, smoking cessation knowledge and attitudes among 14—year-olds. The question- naire was completed by people among 14—year-olds.

öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról egy növény a dohányzásról való leszokáshoz

We analysed demographic data, smoking habits, the usage frequency and duration of the Facebook page as well as changes in smoking habits, smoking cessation knowl- edge and attitudes. Results: The average age was The habit and attitude changes were significantly higher among smokers who plan to quit smoking DOI: Conclusion: This Facebook page had a positive effect on smoking habits, smoking cessation knowledge and attitudes among 14—year-olds.

öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról tabletták az alkoholfogyasztás és a dohányzás leállításához

The contents of the Facebook page could be used to prevent smoking and support smoking cessation among 14—year-olds. Beérkezett: Rövidítések mogatás sokkal sikeresebb, ha interaktív [7]. A közösségi A dohányzás a korai halálozás legfontosabb viselkedés- média felületén megtalálhatók dohányipari cégek is, beli kockázati tényezője, hiszen összefüggésbe hozható a amelyek különböző marketingtartalmakat osztanak meg. A dohányzói életút különböző Magyarországi serdülők körében végzett kutatás igazol- szakaszokra öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról, melyekre eltérő jellemzők vonat- ta, hogy az alacsony médiatudatosság összefüggésbe koznak [2].

Az életkor szerint a dohányzás prevalenciája hozható a dohányzással [9].

A leszokás tekinte- szociális háló és társas támogatás kiépítését is. Nabi és tében pedig közismert szakirodalmi adat, hogy minél mtsai szerint ez előnyös lehet a leszokástámogatásban, kevesebb ideje dohányzik valaki, annál nagyobb a sikeres de más egészségügyi probléma megoldásában is [10]. Tehát a 14—35 éves korosz- A Facebook a népszerűsége és napi alkalmazása miatt ki- tályban fokozatosan emelkedik és tetőzik a dohányzás aknázatlan lehetőséget nyújt a dohányzásleszokás támo- prevalenciája, a leszokási kísérletek ritkábbak, de sikere- gatására a fiatalok körében [4].

öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról mennyi pénzt takarított meg a dohányzásról való leszokással

Ennek ellenére Ezért kutatásunk célkitűzése, hogy feltárja egy leszo- kevés az olyan jó minőségű klinikai vizsgálat, mely az kást segítő Facebook-oldal követésének hatásait a 14—35 erre a korosztályra specifikus leszokástámogató interven- éves korosztály dohányzási szokásaira és attitűdjére.

A ciókat kutatná [3]. A szerkesztésbe egy egyetemi kur- bé használ magatartásorvoslási vagy gyógyszeres segítsé- zus keretei között bekapcsolódtak a Szegedi Tudomány- get a leszokáshoz [3], ellenben az internet használata egyetem hallgatói is főleg orvostanhallgatók.

Tobacco reduction on Facebook among 14–35-year-olds

Tudomá- széles körben elterjedt ebben a korcsoportban, ezért al- sunk szerint hazánkban ez az első, nonprofit jellegű, le- kalmas lehet dohányzásleszokást támogató intervencióra szokást támogató Facebook-oldal, mely több mint [4]. A leszokástámogatás hazai irányelve a telefonos, követővel rendelkezik. Ez hazánkban még kevéssé ku- támaszkodik [11].

  • Milyen előnyei vannak annak, aki leszokott a dohányzásról - szenvedelybeteg.
  • Van-e elvonás, ha leszokik a dohányzásról?
  • Dohányzásról való tabletta segít
  • Pattanások léphetnek fel, ha leszokik a dohányzásról, Mit tehet ön a köhögés ellen?
  • (PDF) Tobacco reduction on Facebook among 14–year-olds | Dávid Pócs - ezpontaz.hu
  • Leszokni a dohányzásról és a pp-vitaminról

Ennek a szemléletnek megfelelően tatott terület, a hazai szakirodalom áttekintése során empatikus, együttműködésre törekvő és leszokási moti- nem találtunk az internetes leszokástámogatással foglal- vációt feltáró tartalmakat használ, illetve kerüli a dohány- kozó vizsgálatokat.

Ezzel a közleménnyel többek között zókat elítélő hangnemet és a félelmet keltő tartalmakat ez a hiánypótlás is a célunk.

Milyen előnyei vannak annak, aki leszokott a dohányzásról

Továbbá nemcsak a jelenleg dohányzókat igyekszik Az applikációk és az internetes leszokást segítő lehető- megszólítani, hanem a leszokott dohányosokat és a nem ségek népszerűek, könnyen elérhetők és hozzáférhetők, dohányzókat is. Ezért a dohányzás társadalmi megítélé- illetve szabadon használhatók a serdülők körében [6], sével kapcsolatos témákkal is foglalkozik például passzív illetve a fiatal felnőtt korosztályban is [4].

öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról leszokni a dohányzásról és nem tetszik

A jelzett időpontig összesen 64 forin- öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról szívtak el [11, 12]. Végül jelenleg dohányzónak tot költöttünk Facebook-hirdetésekre, melyeket 63 tekintettük azokat, akik a kérdőív kitöltésekor dohány- Facebook-felhasználó legalább egyszer látott. A hirdeté- zónak vallották magukat, és fogyasztottak valamilyen sek eredménye összesen oldalkedvelés volt.

öt napon belül tervezi leszokni a dohányzásról fájó hasa gomb dohányzás után

Más dohányterméket.